ความสำคัญของบริบททางสังคม

ความสำคัญของบริบททางสังคม

บริบททางสังคมในแต่ละช่วงเวลาหนึ่ง หรือในยุคสมัยหนึ่ง มีความสำคัญต่อแนวความคิดของนักคิด นักทฤษฎีอาชญาวิทยาในยุคนั้นๆ เป็นอย่างยิ่ง เมื่อบริบททางสังคมเปลี่ยน แนวคิดของคนในยุคนั้นๆ ก็เปลี่ยนตามไปด้วย

แหล่งรวบรวมความรู้ด้านอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม