คะแนนวิชา “ปรัชญาเชิงศาสตร์”

 

คะแนนวิชา “ปรัชญาเชิงศาสตร์”  ( เต็ม 30 )

 • No 1  - 28 คะแนน
 • No 2  – 29 คะแนน
 • No 3  – 28 คะแนน
 • No 4  – 26 คะแนน
 • No 5  – 25 คะแนน
 • No 6  – 24 คะแนน
 • No 7  – 23 คะแนน
 • No 8  – 22 คะแนน
 • No 9  – 22 คะแนน
 • No 10  - 21 คะแนน
 • No 11  - 18 คะแนน
 • No 12  - 22 คะแนน
 • No 13  - 21 คะแนน
 • No 14  - 19 คะแนน
 • No 15  - 20 คะแนน
 • No 16 – 28 คะแนน

 

แหล่งรวบรวมความรู้ด้านอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม