ผู้ต้องขังสูงอายุของไทยพุ่งไม่หยุด

ผู้ต้องขังสูงอายุของไทยพุ่งไม่หยุด

ในขณะที่ประเทศไทยกำลังก้าวไปสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มรูปแบบที่มีประชากรผู้สูงอายุ เกินกว่า 60 ปี มากกว่า 20% ประชากรผู้สูงอายุในเรือนจำของไทยก็เพิ่มสูงขึ้น เป็นสัดส่วนที่สูงกว่าผู้ต้องขังประเภทอื่นๆ โดยสถิติผู้ต้องขังสูงอายุในปัจจุบันมีถึง 6,525 คนโดยเป็นชาย 5,134 คน และเป็นหญิง 1,391 คน โดยแม้จะมีการรับผู้ต้องขังสูงอายุเข้ามามาก แต่ก็มีการปล่อยตัวไป เพราะพ้นโทษตามกฎหมายเช่นกัน งานวิจัย “เรื่องการกระทำผิดของผู้ต้องขังสูงอายุในประเทศไทย” โดย นายนัทธี  จิตสว่าง เปิดเผยว่าปัจจุบันผู้สูงอายุส่วนใหญ่กระทำผิดคดียาเสพติด โดยเฉพาะผู้ต้องขังสูงอายุหญิง ซึ่งกว่าร้อยละ 90 เกี่ยวข้องกับคดียาเสพติดโดยสาเหตุที่กระทำผิด เนื่องมาจากความจำเป็นทางเศรษฐกิจที่ทำให้ต้องหันไปขายยาเสพติด โดยการเป็นคนเฝ้าสถานที่ขายยา รับยาอยู่กับบ้านโดยไม่ต้องออกไปภายนอก ในขณะที่มีอีกจำนวนมากที่รับผิดแทนลูกหลานที่ค้าขายยาเสพติดโดยแม้ตัวเอง จะไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับการค้ายาเสพติดแต่รับผิดแทนลูกหลานเพราะกลัวจะไม่มีใครเลี้ยงดู หากลูกหลานต้องติดคุก โดยยอมเข้ามาในเรือนจำเสียเองเพราะได้รับการดูแล สิ่งที่น่าตกใจคือผู้ต้องขังสูงอายุบางส่วนตั้งใจทำผิดเพราะไม่ได้รับการเลี้ยงดูจากลูกหลาน ถูกทอดทิ้งโดดเดียวอ้างว้าง จึงทำผิดเพื่อจะได้เข้ามาอยู่ในเรือนจำ เพื่อรับการรักษาพยาบาลการดูแลสวัสดิการ ที่อยู่ อาหารการกินและมีเพื่อนคุยกับผู้ต้องขังวัยเดียวกัน

ผู้ต้องขังสูงอายุบางส่วนทำผิดในคดีลักทรัพย์เนื่องจากผู้ต้องขังสูงอายุต้องหาเลี้ยงตนเอง โดยรับงานรับจ้างทั่วไป ทำให้มีโอกาส และลักทรัพย์นายจ้าง  ในคดีเกี่ยวกับชีวิตและร่างการซึ่งมีไม่มากผู้ต้องขังสูงอายุชายจะทำผิดเพราะทะเลาะเบาะแว้ง กับเพื่อนบ้าน หรือภรรยาและลูกหลานในขณะที่ต้องขังสูงอายุหญิงจะทำผิดกับสามีเป็นหลัก โดยเฉพาะกรณีที่เป็นทั้ง “ผู้กระทำและถูกกระทำ” โดยถูกสามีทำร้ายมาโดยตลอด

แต่การเพิ่มขึ้นของผู้ต้องขังสูงอายุในประเทศไทยส่วนหนึ่งมาจากระบบการลดโทษที่เข้มงวดกับผู้ต้องขังคดียาเสพติดมากขึ้น ทำให้ผู้ต้องขังในคดียาเสพติดต้องรับโทษในระยะยาว ได้รับการลดหย่อนผ่อนโทษน้อย บางคนต้องโทษเป็นระยะเวลาเกินกว่า 20 ปี ทำให้กลายเป็นผู้ต้องขังสูงอายุในเรือนจำที่เพิ่มมากขึ้นโดยปริยาย

ข้อเสนอแนะของการวิจัยเรื่องนี้ ให้ความสำคัญ กับการเตรียมการเป็นสังคมผู้สูงอายุที่กำลังมาถึงและการเข้ามาดูแลผู้สูงอายุอย่างเป็นระบบ โดยเฉพาะระบบในการเตรียมความพร้อมในการเป็นผู้สูงอายุของผู้ต้องขัง ซึ่งปัจจุบันยังขาดการเตรียมการและวางแผนอย่างเป็นระบบ

แหล่งรวบรวมความรู้ด้านอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม