แนะนำโปรแกรมการศึกษาอาชญาวิทยาในมหาวิทยาลัยชั้นนำในสหรัฐฯ

logocol

 

หากใครที่กำลังมองหาสถานศึกษาต่อในต่างประเทศโดยเฉพาะในประเทศสหรัฐอเมริกาแล้วนั้น บทความนี้อาจเป็นข้อมูลนำมาประกอบการพิจารณาและตัดสินใจในการเลือกสถานที่ศึกษาต่อในอนาคต  โดยจะขอแนะนำ University of Missouri – St. Louis ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่ตั้งอยู่ทางตอนกลางของประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นมหาวิทยาลัยที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ในหลากหลายสาขาวิชาและยังเป็นแหล่งผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพเข้าทำงานในหลายองค์กรที่สำคัญของประเทศสหรัฐอเมริกา โดยเฉพาะในด้านอาชญาวิทยาแล้วนั้น มหาวิทยาลัยแห่งนี้ถือได้ว่ามีความน่าสนใจไม่น้อย ในการเป็นแหล่งผลิต นักวิชาการ อาจารย์ บุคลากรและเจ้าหน้าที่ ในหน่วยงานสำคัญๆในกระบวนการงานยุติธรรมของประเทศสหรัฐอเมริกา วันนี้จึงขอนำเสนอข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยแห่งนี้ให้แก่ท่านผู้อ่านเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาในอนาคต

colleg

University of Missouri – St. Louis เป็น 1 ใน 4 มหาวิทยาลัยในเครือมหาวิทยาลัยแห่งรัฐมิสซูรี่ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2506 (ค.ศ. 1963) ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่ก่อตั้งขึ้นใหม่ล่าสุดมหาวิทยาลัยแห่งนี้ยังเป็นมหาวิทยาลัยอีกแห่งหนึ่งที่ได้รับความนิยมในการสมัครเข้าเรียน โดยมียอดจำนวนผู้เรียนเป็นอันดับที่ 1 ของเขตเมือง St. Louis รัฐมิสซูรี่ ปัจจุบัน University of Missouri – St. Louis เปิดการเรียนการสอนใน 11 คณะหลัก เปิดสอนสอนตั้งแต่ระดับชั้นปริญญา ตรี-โท-เอก และเปิดการเรียนการสอนร่วมกับมหาวิทยาลัยอื่นๆภายในเมือง St. Louis  ในการเปิดโอกาสให้นักศึกษาเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน โดยร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ เช่น  Washington University และ St. Louis University  ทั้งนี้นักศึกษาจะได้รับทั้งความรู้ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ซึ่งผู้สำเร็จการศึกษาจาก University of Missouri – St. Louis ยังได้รับโอกาสทำงานในบริษัทชั้นนำของโลก อย่างเช่น บริษัทผลิตเครื่องบิน (Boeing) อีกด้วย

ด้านสิ่งอำนวยความสะดวกและบรรยากาศภายในมหาวิทยาลัยของ University of Missouri – St. Louis นั้น เน้นการให้บริการในด้านต่างๆอย่างสะดวกครบครันแก่นักศึกษา อาทิเช่น ศูนย์บริการให้คำปรึกษาด้านการเรียน ศูนย์แนะแนวการศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติ และห้องสมุดที่ให้บริการข้อมูลด้านการศึกษา เอกสารงานวิจัยจากทั่วโลก ด้านการคมนาคม มีจุดรับส่งรถไฟฟ้าระหว่างมหาวิทยาลัยไปยังสถานที่สำคัญต่างๆภายในเมือง St. Louis รวมถึงบริการรถ รับ-ส่ง นักศึกษาฟรีทั้งผู้ที่พักอยู่ภายในมหาวิทยาลัยและบริเวณใกล้เคียงนอกจากนี้ยังมีสถานที่ออกกำลังกายที่ทันสมัยเพื่อส่งเสริมสุขภาพให้แก่นักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยอย่างครบวงจร สำหรับบรรยากาศภายในมหาวิทยาวิทยาลัยเน้นความร่มรื่นเป็นธรรมชาติโดยที่ตั้งของอาคารแต่ละอาคารจะตั้งอยู่บนเนินเขา และภายในมหาวิทยาลัย ยังคงรักษาต้นไม้ใหญ่ไว้ เพื่อสร้างบรรยากาศที่ดีต่อการเรียนรู้ของนักศึกษาอีกทางหนึ่ง

picofcol

สำหรับผู้ที่ต้องการจะไปศึกษาต่อในด้านอาชญาวิทยาและกระบวนการยุติธรรม University of Missouri – St. Louis ถือได้ว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่มีการเรียนการสอนดีมากแห่งหนึ่งของประเทศสหรัฐอเมริกา โดยเปิดการเรียนการสอนหลักสูตรอาชญาวิทยาและกระบวนการยุติธรรม อยู่ในสังกัดภาควิชาอาชญาวิทยาและงานยุติธรรม คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ซึ่งสาขาดังกล่าวยังจัดให้เป็นสาขาวิชาอันดับที่ 1 ของมหาวิทยาลัย และยังได้รับการจัดลำดับจาก US News and World Report เป็นมหาวิทยาลัย 1 ใน 5 อันดับแรกของประเทศสหรัฐอเมริกาที่มีชื่อเสียงและโดดเด่นในสาขาดังกล่าวโดยเฉพาะในหลักสูตรสำหรับดุษฎีบัณฑิต (Ph.D program)  โดยได้รับการจัดลำดับเป็นลำดับที่ 4 ในปี 2552 และ 2553 จนถึงปัจจุบัน ในขณะนี้เปิดสอนตั้งแต่ระดับปริญญา ตรี-โท-เอก  ซึ่งแนวการสอนจะเน้นให้นักศึกษาได้รู้และเข้าใจผ่านการฝึกฝนด้านการทฤษฎี ภาคปฏิบัติ งานวิจัยและแนวทฤษฎีต่างๆทางด้านอาชญาวิทยา โดยคณาจารย์ที่มีชื่อเสียงและเชี่ยวชาญในด้านอาชญาวิทยาในสาขาต่างๆ  ซึ่งเป็นที่ยอมรับในวงการอาชญาวิทยาของประเทศสหรัฐอเมริกา อาทิเช่น Dr. Bob Bursik และ Dr. Richard Rosenfled   อดีตประธานสมาคมอาชญาวิทยาแห่งสหรัฐอเมริกา นอกจากนี้ยังมีคณาจารย์ท่านอื่นๆที่ถือว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้าน เช่น Dr. Finn Aage Esbensen และDr. Terrance J. Taylor เชี่ยวชาญด้านการกระทำผิดในเด็ก Dr. Beth Huebner เชี่ยวชาญด้านงานราชทัณฑ์ และ Dr. Kristin Carbone-Lopez เชี่ยวชาญด้านการกระทำผิดในผู้หญิง ซึ่งคณาจารย์ทุกท่านเหล่านี้ต่างได้การรับรองความเชี่ยวชาญในแต่ละด้านจากรางวัลและผลงานต่างๆที่ได้นำเสนอซึ่งได้รับการตีพิมพ์บทความลงในวารสารชั้นนำของด้านอาชญาวิทยาและกระบวนการยุติธรรมของสหรัฐอเมริกา รวมถึงผลงานการเขียนหนังสืออีกหลากหลายเล่มที่ได้รับความนิยม นอกจากนี้คณาจารย์ทุกท่านยังพร้อมที่จะให้คำแนะนำในด้านการเรียนอย่างใกล้ชิด อีกทั้งยังมีศูนย์ให้คำปรึกษาในด้านการเรียนแก่นักศึกษาเพื่อช่วยแนะนำแนวทางในการเรียนสาขาดังกล่าว ซึ่งจากความพร้อมและคุณภาพทางการสอนจากคณาจารย์เหล่านี้จึงนับได้ว่าเป็นจุดเด่นและจุดสำคัญที่ดึงดูดให้นักศึกษาจำนวนไม่น้อยที่ต้องการเข้ามาเพิ่มพูนความรู้และนำความรู้ที่ได้จากสถานศึกษาแห่งนี้ไปต่อยอดและพัฒนางานในด้านระบบอาชญาวิทยาและงานยุติธรรม ซึ่งเชื่อว่าหากท่านผู้อ่านที่กำลังคิดที่จะหาที่สถานที่ศึกษาต่อในประเทศสหรัฐอเมริกาแล้ว มหาวิทยาลัยแห่งนี้ก็เป็นอีกแห่งหนึ่งที่น่าสนใจไม่น้อยเลยทีเดียว

นางสาวเอกกมล ลวดลาย

แหล่งรวบรวมความรู้ด้านอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม