เรื่องทั้งหมดโดย natheechit

อาชญาวิทยาและงานยุติธรรม

เว็บไซต์นี้เป็นแหล่งรวมความรู้ด้านอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม

เป็นที่รวมของนักอาชญาวิทยาที่มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเผยแพร่ผลงาน

เป็นเครือข่ายนักอาชญาวิทยาของประเทศไทย

 

—————— @ ——————-

ข่าว

 

สมัครศึกษาต่อ

 

การสมัครข้าราชการศึกษาต่อระดับปริญญาโท และปริญญาเอกด้านอาชญาวิทยาและงานยุติธรรม คณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาไม่จำกัดสาขาในระดับปริญญาตรีเพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาโท และปริญญาโทเพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาเอกโดยช่วงนี้จะต้องเตรียม

  • เตรียมสมัครและสอบภาษาอังกฤษให้ผ่านตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด (ยกเว้นผู้ที่ได้รับยกเว้น)
  • เตรียมหลักฐานประกอบการรับสมัคร เพื่อยื่นใบสมัครประมาณเดือนกุมภาพันธ์
  • เตรียมเข้าทดสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับปัญหาอาชญากรรมในสังคม

(ผู้ที่มีพื้นฐานสำเร็จการศึกษาด้านธุรกิจ การเงินการธนาคารคอมพิวเตอร์ หรือการระหว่างประเทศ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)

 

 

253145

 

การเรียนการสอนของนิสิต ป เอก ด้านอาชญาวิทยา ทีคณะรัฐศาสตร์ จุฬา

ข่าวในวงการอาชญาวิทยาและงานยุติธรรมทางอาญา

 

การประชุมด้านอาชญาวิทยาและงานยุติธรรม ปี 2015

การเรียนการสอนอาชญาและงานยุติธรรมในประเทศไทย

โปรแกรมอาชญาวิทยาที่ดีที่สุด 10 อันดับแรกของโลก

แนะนำโปรแกรมการศึกษาอาชญาวิทยาในมหาวิทยาลัยชั้นนำในสหรัฐฯ

10 ภาพยนตร์เกี่ยวกับเรือนจำที่ดีที่สุด

แนะนำสถาบันอาชญาวิทยาชั้นนำทั่วโลก

แนะนำแหล่งข้อมูลออนไลน์ด้านอาชญาวิทยาชั้นนำของโลก

แนะนำหลักสูตรการเรียนอาชญาวิทยาทางไกลที่น่าสนใจ

แนะนำตำราและหนังสืออาชญาวิทยาออกใหม่ที่น่าสนใจ

ตำราและวารสารอาชญาวิทยาและทัณฑวิทยาเล่มแรกๆ ของไทย