ประกาศ

 

  1. คะแนนวิชา “ปรัชญาเชิงศาสตร์” 
  2. บทที่ 11 มีเรื่องน่าสนใจ
  3. ความสำคัญของบริบททางสังคม
  4. ในบรรดาทฤษฎีอาชาญวิทยาทั้งหลาย
  5. การควบคุมภายใน-ภายนอก
  6. ต้องนับว่าแนวคิดของสำนักอาชญาวิทยาสองสำนัก คือ Classical School of Criminology กับPositive School of Criminology มีอิทธิพลต่อแนวคิดด้านอาชญาวิทยาตราบจนถึงปัจจุบัน
  7. เราศึกษาทฤษฎีอาชญาวิทยาไปไม่ใช่เพื่อรู้แค่เพียงประการเดียว แต่เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการอธิบายปรากฏการณ์อาชญากรรมต่างๆ
  8. มีวลีอยู่หนึ่งวลีในภาพยนตร์เรื่องมนุษย์ค้างคาว ตอน อัศวินแห่งรัตติกาล ที่ว่า  “เราทุกคนล้วนคดโกง” วลีดังกล่าว สะท้อนให้เห็นอะไรเกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎีอาชญาวิทยา
  9. ใครเคยฟังเพลง “ธุลี” ของ ฤทธิพร อินสว่าง หรือไม่ ที่ว่า ” ให้ฉันเป็นอะไรก็ได้ สุดแต่จะหมายให้ฉันเป็น” ฟังแล้วสะท้อนให้เห็นแนวคิดอะไรเกี่ยวกับทฤษฎีอาชญาวิทยาบ้างไหม

แหล่งรวบรวมความรู้ด้านอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม